Aikido in organisaties

‘Een organisatie ontwikkelt zich als de medewerkers zich ontwikkelen.’

Vanuit Aikido gezien betekent leren: de aanwezige talenten en de kwaliteiten ontwikkelen om zo de beoogde resultaten te kunnen realiseren.

Het doel van deze training is om uiteindelijk alle aanwezige talenten en kwaliteiten van medewerkers en afdelingen in organisaties in harmonie te laten samenwerken. De training leert om conflictueuze situaties te voorkomen en helpt mensen beter om te gaan met veranderingen

Aikido wordt beoefend op drie niveau’s tegelijk: jezelf, de ander en de omgeving. Zonder de relatie tussen deze drie niveaus is er geen werkelijke groei mogelijk.

Deze trainig werkt ook op drie niveaus: individueel, team en organisatieniveau. Een Aiki training maakt het mogelijk om je zelf en de ander in het geheel te zien en vormt een belangrijke basis voor succes in het bedrijfsleven.